Соопштение

Одлука

за свикување на педесет и деветта седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 01.07.2022 година (петок) со почеток во 10:30 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

 

Дневен ред

 

 

  1. Донесување на одлука за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување на услови за старосна пензија за јавните обвинители: Мери Тромбева-ВЈО Битола, Елизабета Ристеска-ВЈО Скопје, Сулејман Алијевски – ОЈО Битола, Снежана Зафирова – ОЈО Кочани, Елица Илиевска – ОЈО Скопје, Гордана Смаќоска – ОЈО ГОКК, Жулиета Карова Бошевска – ОЈО Битола, Милка Спиркоска – ОЈО Прилеп, Имран Османи – ОЈО Скопје и Јован Илиевски – ЈОРСМ

  2. Донесување на одлука за назначување на вршител на должност јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Прилеп и вршител на должност Јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Битола

  3. Разно.