Соопштение

На денешната шесетта седница, Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:

 

 1. Јавниот обвинител  Тодор Витларов е поставен како в.д јавен обвинител на ВЈО Штип,
 2. Јавниот обвинител Душица Димитриеска е поставена како в.д јавен обвинител на ОЈО Гостивар,
 3. Јавниот обвинител Неат Црој е избран за јавен обвинител на ОЈО Дебар,
 4. Јавниот обвинител Теута Бедиу Рамадани е поставена како в.д јавен обвинител на ОЈО Куманово,
 5. Јавниот обвинител Борче Јанев е избран за јавен обвинител на ОЈО Кочани,
 6. Јавниот обвинител Манка Јаневска е избрана за јавен обвинител на ОЈО Кичево,
 7. Јавниот обвинител Никола Довлев е избран за јавен обвинител на ОЈО Охрид,
 8. Јавниот обвинител Биљана Стевчева е избрана за јавен обвинител на ОЈО Радовиш,
 9. За избор на јавни обвинители во ОЈОГОКК, Советот донесе одлука оваа точка да биде одложена за друга седница,
 10. За избор на јавен обвинител на ВЈО Битола, Советот донесе одлука оваа точка да биде одложена за друга седница,
 11. Јавниот обвинител Марјана Илиеска е избрана за јавен обвинител на ОЈО Прилеп.