Соопштение

По поднесено барање на ден 19.07.2022 година од страна на Јавниот обвинител на ОЈО Охрид господин Воислав Димоски, Советот на Јавните обвинители на РСМ на одржана седница на ден 26.07.2022 донесе одлука за престанок на функција на Јавен обвинител по сопствено барање.