Соопштение

Одлука

за свикување на седумдесетта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ на ден 14.11.2022 година (понеделник) со почеток во 10:30 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

Дневен ред

 

 1. Донесување на одлука за именување на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје.

 2. Донесување на решение за мирување на функцијата јавен обвинител во ВЈО Гостивар за јавниот обвинител Ислам Абази, поради изборот за основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје.

 3. Донесување на одлука за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје

 4. Донесување на одлука за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Гостивар

 5. Донесување на одлука за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Битола

 6. Донесување на одлука за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Велес

 7. Донесување на одлука за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар

 8. Донесување на одлука за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кавадарци

 9. Донесување на одлука за избор на основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Куманово

 10. Донесување на одлука за објавување на оглас за избор на 4 (четири) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје.

 11. Разно