Соопштение

На седумдесетта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ беа донесени одлуки за определување на вршители на должноста, така што:

 

– За Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје беше определен Мустафа Хајрулахи,

– За Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Гостивар беше определена Вјолца Елмази,

– За основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Битола беше определена Оливера Нечаковска,

– За основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Велес беше определена Гордана Тодорова,

 – За основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кавадарци беше определена Елизабета Мишева – Јорданова.

На истата седница јавниот обвинител Вилма Рускоска е распоредена да ја продолжи функцијата јавен обвинител во ОЈО Скопје.

На седницата беше прифатено барањето на јавниот обвинител Ислам Абази и за член на Управниот одбор во Академијата за судии и јавни обвинители е предложен Бесир Алиу ОЈО на ОЈО Тетово.

На седницата беше прифатено и барањето на јавниот обвинител Јован Цветановски кој беше предложен за член на Комисијата за завршен испит при Академијата за судии и јавни обвинители, а на негово место е предложен Миле Петков ОЈО на ОЈО Струмица.