Соопштение

Четириесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 10.03.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.