Соопштение

На продолжената седумдесетта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ одржана денес е извршен избор на јавните обвинители и тоа:

1. Мустафа Хајрулахи за Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Скопје,

2. Фаик Арслани за Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Гостивар,

3. Оливера Нечаковска за основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Битола,

4. Цветанка Богоевска за основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Велес,

5. Душица Димитриеска за основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар,

6. Елизабета Мишева – Јорданова за основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кавадарци,

7. Теута Бедиу – Рамадани за основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Куманово.