Соопштение

Исправка на Одлуката за свикување на седумдесет и четврта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ, истата ќе се одржи на ден 24.02.2023 година во петок со почеток во 10:30 часот.