Соопштение

На денешната осумдесет и прва седница на Советот на јавните обвинители на РСМ беа донесени следниве одлуки:

 

1. Донесена е Одлука за објава на оглас за избор на Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостивар,

2. Донесена е Одлука за објавување на оглас за избор на јавни обвинители во основните јавни обвинителства,

3. За Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струмица е избран Миле Петков.