Соопштение

На ден 27.10.2023,  Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржа 87 седница, на која беше донесена Одлука за избор на двајца јавни обвинители во ОЈО Гостивар, еден јавен обвинител во ОЈО Скопје и еден јавен обвинител во ОЈО Струга.Odluka za izbor na JO