Соопштение

На ден 17.12.2019 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесет и втора седница.82-седница