Соопштение

Уверение за избран Член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители.УВЕРЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СЈОРМ ИЕ 4 ЈАСНА ЖЕЖОВА 12.12.2019