Соопштение

На ден 25.12.2019 година на осумдесет и трета седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, Советот одлучи за Престанок на функција јавен обвинител на Основното јавно обвинителсво  Кавадарци на обвинителот Крсте Кулев поради исполнување на условите за старосна пензија. Одлука за старосна пензија za ЈО КРСТЕ КУЛЕВ ОЈО КАВАДАРЦИ 83 СЕДНИЦА 26.12.2019