Соопштение

На одржана 85 (осумдесет и петта) седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија се избрани следните кандидати за јавни обвинител и тоа:

За јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Штип е избран Ристо Бојаџиски.

Во Основното јавно обвинителство Скопје: Адела Бојчевиќ, Александар Давчевски и Гаврил Ристовски.