Соопштение

На ден 24.01.2020 година во просториите на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски заедно со уште двајца членови на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија: Меџит Јусуфи и Ангел Солев остварија средба со Амбасадорот на Америка во Македонија Кејт Мари Брнз. На средбата беше разговарано за состојбата и проблемите во Јавно обвинителство и во Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, како и за можностите за понатамошна соработка на полето на правосудството.