Соопштение

Во 25.01.2019 година Советот на јавните обвинители на Република Македонија ја одржа педесет и осмата седница на која беша избрана Милка Спиркоска за Основен јавен обвинител во Основнота јавно обвинителство Прилеп по огласот објавен на 24.12.2018 година. ОДЛУКА СОИ за избор НА ОЈО на ОЈО ПРИЛЕП ОГЛАС ОД 24.12.18 58 седница 25.01.2019