Соопштение

На ден 26.08.2020 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи прва седница.1-седница