Соопштение

На ден 02.09.2020 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи втората седница.2-седница