Соопштение

На ден 24.09.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи третата седница.3-седница