Соопштение

На ден 17.12.2020 година (четврток) во 11:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи тринаеста седница.13-седница