Соопштение

На ден 30.12.2020 година (среда) во 11:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи петнаесетта седница. 15-седница