Соопштение

На ден 18.02.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи деветнаеста седница.19-седница