Соопштение

На ден 29.09.2021 година (среда) во 11:30 часот, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи 32-рата (триесет и втората) седница.

ДНЕВЕН РЕД 32-ра – СЕДНИЦА – 29.09.2021