Соопштение

На ден 29.09.2021 година, Советот ја одржа редовната 32-ра седница за избор на Претседател на Советот на јавните обвинители на РСМ.

За Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Северена Македонија беше избран јавниот обвинител Антонио Јолевски, кој функцијата ќе ја извршува во наредните 2 (две) години.