Соопштение

На ден 14.10.2021 година (четврток ) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 33-тата (триесет и третата) седница.

ДНЕВЕН РЕД 33-та – СЕДНИЦА – 14.10.2021