Соопштение

На одржaната 35-тта (триесет и петта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај на ВЈО Битола и Годишните извештаи на јавните обвинителства од подрачјето Битола: ОЈО Битола, ОЈО Прилеп, ОЈО Ресен, ОЈО Струга и ОЈО Охрид.