Соопштение

На ден 05.12.2018 година во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и шестата седница на које ќе биде разгледен извештајот за работата на Јавното обвинителство на Република Македонија.