Соопштение

На одржана 80 (осумдесетта) седна на Советот на јавните обвинители на Република Севернба Македонија се избрани следните кандидати за јавен обвинител и тоа:

Во Основното јавно обвинителство Скопје: Даниел Коцев, Дејан Петрески, Наташа Ѓ. Цветаноски, Драгана Т. Мајсторовиќ, Ана С. Нестороска, Елма Сулејман, Фатон Азизи и Ајсер Адеми.

Во Основното јавно обвинителство Кавадарци: Димитар Нацев.

Во Основното јавно обвинителство Куманово: Душица Александровска.

ОДЛУКА СОИ БР. за избор на јавни обвинители од 80 седница 14.11.2019