Соопштение

На ден 05.10.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи 66-та седница.dneven red-65 sednica