Записници

ЗАПИСНИК 80 СЕДНИЦА 23.05.2023
ЗАПИСНИК 79 СЕДНИЦА 10.05.2023
ЗАПИСНИК 78СЕДНИЦА 30.04.2023
ЗАПИСНИК 77 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 30.03.2023 година
ЗАПИСНИК 74СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 24.02.2023 година
ЗАПИСНИК 73СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 31.01.2023 година
ЗАПИСНИК 71 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 21.12.2022 година
ЗАПИСНИК 70 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 14.11.2022 година
ЗАПИСНИК 69 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 11.11.2022 година
ЗАПИСНИК 76 СЕДНИЦА СЈОРСМ 21.03.2023
ЗАПИСНИК 75 СЕДНИЦА СЈОРСМ 02.03.2023
ЗАПИСНИК 72 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 18.01.2023 ГОДИНА
ЗАПИСНИК-ОД-55-СЕДНИЦА-НА-СЈОРСМ-26.05.2022-година
ЗАПИСНИК ОД 68 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 01.11.2022 година
ЗАПИСНИК ОД 67 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 27.10.2022 година
ЗАПИСНИК ОД 66 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 05.10.2022 година
ЗАПИСНИК ОД 65 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 30.09.2022 година
ЗАПИСНИК ОД 64 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 29.08.2022 година
ЗАПИСНИК ОД 63 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 24.08.2022 година
ЗАПИСНИК ОД 62 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 26.07.2022 година
ЗАПИСНИК ОД 61СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 18.07.2022 година
ЗАПИСНИК ОД 60 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 14.07.2022 година
ЗАПИСНИК ОД 59 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 01.07.2022 година
ЗАПИСНИК ОД 58 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 29.06.2022 година
ЗАПИСНИК-ОД-57-СЕДНИЦА-НА-СЈОРСМ-13.06.2022-година
ЗАПИСНИК-ОД-54-СЕДНИЦА-НА-СЈОРСМ-12.05.2022-година
ЗАПИСНИК ОД 51 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 06.04.2022 година
ЗАПИСНИК ОД 50 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 29.03.2022 година
ЗАПИСНИК-ОД-49-СЕДНИЦА-НА-СЈОРСМ-23.03.2022-година
ЗАПИСНИК-ОД-48-СЕДНИЦА--НА-СЈОРСМ-10.03.2022-година
ЗАПИСНИК-ОД-46-СЕДНИЦА-НА-СЈОРСМ-24.02.2022-година
ЗАПИСНИК-ОД-40-СЕДНИЦА-НА-СЈОРСМ-15.12.2021-година
ЗАПИСНИК-ОД-39-СЕДНИЦА-НА-СЈОРСМ-02.12.2021-година
ЗАПИСНИК-ОД-38-СЕДНИЦА-НА-СЈОРСМ-15.11.2021-година
ЗАПИСНИК-ОД-37-СЕДНИЦА-НА-СЈОРСМ-10.11.2021-година
ЗАПИСНИК-ОД-31-ва-СЕДНИЦА-НА-СЈОРСМ-01.09.2021-година(1)
ЗАПИСНИК-ОД-30-та-СЕДНИЦА-НА-СЈОРСМ-22.07.2021-година(1)