Соопштенија

март 30, 2022

Соопштение

Одлука за свикување на педесет и прва седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 06.04.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]
април 12, 2022

Соопштение

Одлука за свикување на педесет и втора седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 13.04.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]
април 13, 2022

Соопштение

На денешната педесет и втора седница на Советот на јавните обвинители на РСМ, се донесоа следниве одлуки:   1. Одлука за преиначување на решенијата за продолжување […]
април 20, 2022

Соопштение

Одлука за свикување на педесет и трета седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 05.05.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.   […]