Соопштенија

март 28, 2023

Кандидати за Јавни обвинители Оглас-Сл.Весник бр.48/23 од 06.03.2023 година

април 12, 2023

КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈОРСМ

април 24, 2023

Соопштение

април 27, 2023

Соопштение

На денешната 78-ма седница на Советот на јавните обвинители на РСМ беа донесени следните одлуки: 1. Донесување на Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител во […]