Соопштенија

август 22, 2023

Соопштение

септември 27, 2023

Сооштение

На ден 27.09.2023 година, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ја одржа 85 -та седница на Советот. На истата беше констатиран престанок на мандат […]
октомври 2, 2023

Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на 85 -та седница донесе одлука за објавување оглас
октомври 16, 2023

Соопштение