Соопштенија

јуни 21, 2018

Соопштение – Категорија 1

Советот на јавните обвинители на Република Македонија на одржаната 44-та седница на ден 20.06.2018 година изврши избор на јавни обвинители и тоа: – Виш јавен обвинител […]
септември 11, 2018

Соопштение – Категорија 1

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија (Службен весник РМ бр. 150/07) донесувам: ОДЛУКА за свикување […]
септември 17, 2018

Соопштение – Седница

Четириесет и деветта седница на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што беше одржана на ден 13.09.2018 година (четврток), ќе се продолжи на ден 18.09.2018 […]
септември 20, 2018

Соопштение – Седница

Четириесет и деветта седница на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што беше одржана на ден 18.09.2018 година (вторник), ќе се продолжи на ден 21.09.2018 […]