Соопштенија

февруари 18, 2022

Соопштение

Одлука за свикување на четириесет и шеста седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 24.02.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.   […]
февруари 28, 2022

Соопштение

Одлука за свикување на четириесет и седма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 28.02.2022 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот.   […]
март 2, 2022

Соопштение

     Комисијата за спроведување на избори на член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители од општата листа од […]
март 4, 2022

Соопштение

ЗАВРШНА СМЕТКА 2021 ГОД.