Соопштенија

јуни 30, 2022

Соопштение

Одлука за свикување на педесет и деветта седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 01.07.2022 година (петок) со почеток во 10:30 часот.   […]
јули 1, 2022

Соопштение

На педесет и деветтата седница, Советот  на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   Донесени се одлуки за престанок на работниот однос на јавните […]
јули 12, 2022

Соопштение

Одлука за свикување на шеесеттата седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 14.07.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.   За седницата […]
јули 14, 2022

Соопштение

На денешната шесетта седница, Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   Јавниот обвинител  Тодор Витларов е поставен како в.д јавен обвинител на […]