Соопштенија

октомври 17, 2023

Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, Ве известува дека закажаната 86 (осумдесет и шеста) седница за ден 19.10.2023 година, ќе биде одложена за наредниот […]
октомври 24, 2023

Соопштение

октомври 27, 2023

Листа на пријавени кандидати

октомври 31, 2023

Соопштение