Соопштенија

На ден 20.09.2022 година, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи 65-та седница.65-седница

Одлука за свикување на шеесет и четврта седница на Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија на ден 29.08.2022 година (понеделник) со почеток во 10:30 […]

На денешната шеесет и трета седница Советот на јавните обвинители на РСМ донесе одлука со која жалбата на јавниот обвинител г-ѓа Вилма Русковска е одбиена како […]

Одлука за свикување на шеесет и трета седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ на ден 24.08.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]

По поднесено барање на ден 19.07.2022 година од страна на Јавниот обвинител на ОЈО Охрид господин Воислав Димоски, Советот на Јавните обвинители на РСМ на одржана […]

Одлука за свикување на шеесет и втора седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 26.07.2022 година (вторник) со почеток во 10:30 часот.   […]

На денешната шесетта седница, Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   Јавниот обвинител  Тодор Витларов е поставен како в.д јавен обвинител на […]

Одлука за свикување на шеесеттата седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 14.07.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.   За седницата […]

На педесет и деветтата седница, Советот  на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   Донесени се одлуки за престанок на работниот однос на јавните […]

Одлука за свикување на педесет и деветта седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 01.07.2022 година (петок) со почеток во 10:30 часот.   […]

ЗАПИСНИК ОД 57 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 13.06.2022 година

На педесет и осмата седница, Советот  на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   1. Точките за избор на јавни обвинители се одложени поради […]

Одлука за свикување на педесет и осма седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 29.06.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.   […]

Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 16.06.2022 година (четврток), со почеток во 10:30 часот ќе ја одржи педесет и седма седница.ДНЕВЕН РЕД […]

ЗАПИСНИК ОД 54 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 12.05.2022 година ЗАПИСНИК ОД 55 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 26.05.2022 година

На педесет и шеста седница, Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   1. Усвојување на записникот од 55-та седница на Советот, 2. […]

Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 01.06.2022 година (среда), со почеток во 11:00 часот ќе ја одржи педесет и шеста седница.56-седница   […]

Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 26.05.2022 година (четврток), со почеток во 10:30 часот ќе ја одржи педесет и петта седница. 55-седница

Одлука за свикување на педесет и четврта седница на Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на ден 12.05.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 […]

На денешната педесет и трета седница на Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:   1. Усвојување на записникот од 52-ра седница на […]