Соопштенија

ODLUKA ZA Z.S.2018 SPD.2018 BPR.2018 BS.2018 DE.2018 DE.2018 BS.2018 BPR.2018 SPD.2018

На ден 20.02.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и деветта седница.ДНЕВЕН-РЕД-59та-SEDNICA-20.02.2019

На ден 25.01.2019 година (петок) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и осма седница. ДНЕВЕН-РЕД-58та-SEDNICA-25.01.2019-2 (2)1

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА – ДОСТАПЕН ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

На ден 20.12.2018 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и седма седница.

На ден 05.12.2018 година во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и шестата седница на које ќе биде разгледен […]

На ден 09.10.2018 година во 10:00 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесеттата седница на која точка од дневниот ред ќе […]

Четириесет и деветта седница на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што беше одржана на ден 18.09.2018 година (вторник), ќе се продолжи на ден 21.09.2018 […]

Четириесет и деветта седница на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што беше одржана на ден 13.09.2018 година (четврток), ќе се продолжи на ден 18.09.2018 […]

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија (Службен весник РМ бр. 150/07) донесувам: ОДЛУКА за свикување […]

Советот на јавните обвинители на Република Македонија на одржаната 44-та седница на ден 20.06.2018 година изврши избор на јавни обвинители и тоа: – Виш јавен обвинител […]