Соопштенија

На ден 16.04.2019 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и трета седница.63-седница

На ден 10.04.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и втора седница. 62-седница-1

Седницата на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија која беше закажано за 21.03.2019 се одложи за 25.03.2019 година (понеделник) со почеток во 10:30 часот.

На ден 21.03.2019 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесетта седница. 61-та-седница-1

На ден 07.03.2019 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесетта седница.60-та седница

ODLUKA ZA Z.S.2018 SPD.2018 BPR.2018 BS.2018 DE.2018 DE.2018 BS.2018 BPR.2018 SPD.2018

На ден 20.02.2019 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и деветта седница.ДНЕВЕН-РЕД-59та-SEDNICA-20.02.2019

Во 25.01.2019 година Советот на јавните обвинители на Република Македонија ја одржа педесет и осмата седница на која беша избрана Милка Спиркоска за Основен јавен обвинител […]

Во 25.01.2019 година Советот на јавните обвинители ја одржа педесет и осмата седница на која беше избрана Милка Спиркоска за Основен јавен обвинител во Основното јавно […]

Во 25.01.2019 година Советот на јавните обвинители на Република Македонија ја одржа педесет и осмата седница на која беше избрана Милка Спиркоска за Основен јавен обвинител […]

На ден 25.01.2019 година (петок) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и осма седница. ДНЕВЕН-РЕД-58та-SEDNICA-25.01.2019-2 (2)1

На ден 25.01.2019 година (петок) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и осма седница.

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА – ДОСТАПЕН ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

  Советот на јавните обвинители на Република Македонија – Скопје согласно чл. 9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на […]

Советот на јавните обвинители на Република Македонија – Скопје согласно чл. 9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на јвните […]

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија (Службен весник РМ br.150/07), […]

На ден 20.12.2018 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и седма седница.

Одлука за избор на јавни обвинители Советот на јавните обвинители на Република Македонија на одржаната седундесет и шеста седница на ден 15.12.2010 изврши избор на јавни […]

На ден 05.12.2018 година во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Македонија ќе ја одржи педесет и шестата седница на које ќе биде разгледен […]

  Г О Д И Ш Е Н И З В Е Ш Т А Ј ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА […]