Соопштенија

На одржaната 39-тта (триесет и деветта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај за работата на Јавното обвинителство […]

На ден 02.12.2021 година (четврток) во 10:00 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 39-тата (триесет и деветата) седница.   Дневен ред   […]

Се одложува 39-тата (триесет и деветата) седница закажана за на ден 26.11.2021 година (петок) во 10:30 часот, а за датумот на свикување Советот на јавните обвинители […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на одржаната 38-ма (триесет и осма) седница, донесе Одлука за објавување оглас за избор на 5 (пет) јавни […]

На ден 10.11.2021 година (среда) во 10:30 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 37-мата (триесет и седмата) седница. Дневен ред за 37-седница

Претседателот на Советот на јавните обвинители на РСМ, Антонио Јолевски во придружба на член од Советот Фиданка Рајевска, денеска оствари средба со еврокомесарот Дејвид Гир во […]

На ден 03.11.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 36-тата (триесет и шестата) седница.   Дневен ред   […]

На одржaната 35-тта (триесет и петта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај на ВЈО Битола и Годишните […]

На ден 27.10.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 35-ттата (триесет и петтата) седница.   Дневен ред   […]

На одржaната 34-та (триесет и четврта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај на ВЈО Гостивар и Годишните […]

На ден 20.10.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 34-тата (триесет и четвртата) седница. Дневен ред   Усвојување […]

На ден 14.10.2021 година, Советот на јавните обвинители на РСМ на одржaната 33-та (триесет и трета) седница, донесе одлука и решение за престанок на функција јавен […]

На ден 14.10.2021 година (четврток ) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 33-тата (триесет и третата) седница. ДНЕВЕН РЕД 33-та […]

Пријава за избор на Јавен обвинител

ЗАПИСНИК ОД 31-ва СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 01.09.2021 година

ЗАПИСНИК ОД 30-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 22.07.2021 година

На ден 29.09.2021 година, Советот ја одржа редовната 32-ра седница за избор на Претседател на Советот на јавните обвинители на РСМ. За Претседател на Советот на […]

На ден 29.09.2021 година (среда) во 11:30 часот, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи 32-рата (триесет и втората) седница. ДНЕВЕН РЕД […]

На триесет и првата седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 01.09.2021 година, Советот донесе одлука за престанок на функција на […]

ЗАПИСНИК ОД 29 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 14.07.2021 година