Соопштенија

На триесет и првата седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 01.09.2021 година, Советот донесе одлука за престанок на функција на […]

ЗАПИСНИК ОД 29 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 14.07.2021 година

ЗАПИСНИК ОД 28-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 22.06.2021 година

На ден 22.06.2021 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и осма седница.28-седница

На ден 09.06.2021 година во 10:30 часот, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја продолжи 27 (дваесет и седмата) седница, на која ќе […]

ЗАПИСНИК ОД 26-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 05.05.2021 година

На ден 01.06.2021 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и седма седница.27-седница

ЗАПИСНИК ОД 24-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ ИЗБОР НА ЈО 22.04.2021 година ЗАПИСНИК ОД 25-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 29.04.2021 година

На дваесет и шестата седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 05.05.2021 година, беше усвоен етичкиот кодекс на јавните обвинители со […]

На ден 05.05.2021 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и шеста седница.26-седница

ЗАПИСНИК ОД 22-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 01.04.2021 година ЗАПИСНИК ОД 23-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 15.04.2021 година

Одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга, избор на 5 (пет) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за организиран криминал и […]

На ден 29.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и петта седница.25-седница

На денешната седница, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, донесе одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга, избор на […]

На ден 22.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и трета седница.24-седница

На ден 15.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и трета седница.23-седница

На 07.04.2021 година Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија г-дин Ацо Колевски и Заменик претседателот Арбер Исаку, во просториите на Советот, остварија […]

Записник од дваесет и прва седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.ЗАПИСНИК ОД 21-ва СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 26.03.2021 година

На ден 01.04.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваесет и втора седница.22-седница При разгледување на […]

ЗАПИСНИК ОД 16 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 13.01.2021 година ЗАПИСНИК ОД 17 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 27.01.2021 година ЗАПИСНИК ОД 18 СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 11.02.2021 година ЗАПИСНИК ОД […]