Соопштенија

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија најостро го осудува поставувањето на експлозивна направа во возило на јавен обвинител од Кичево. Овој чин претставува акт […]

На ден 11.02.2020 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесет и седма седница.87-седница

На ден 24.01.2020 година во просториите на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски заедно со уште двајца членови […]

На одржана 85 (осумдесет и петта) седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија се избрани следните кандидати за јавни обвинител и тоа: За […]

На ден 17.01.2020 година (петок) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесет и петта седница85-седница

На 84 (осумдесет и четврта) седница на  Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, Советот на 10.01.20120 година донесе одлука согласно член 89 ст 4 […]

На ден 09.01.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесет и четврта седница84-седница

На ден 25.12.2019 година на осумдесет и трета седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, Советот одлучи за Престанок на функција јавен обвинител […]

Седницата на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија која беше закажана за ден 26.12.2019 година ќе биде одложена за наредната седница. За терминот на […]

Уверение за избран Член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители.УВЕРЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СЈОРМ ИЕ 4 […]

На ден 26.12.2019 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесет и трета седница83-седница

Одлука за избор на јавни обвинителиОДЛУКА СОИ БР. 5 за избор на јавни обвинители од 82 седница 17.12.2019

Одлука за проширување на систематизација за боројот на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство СкопјеОдлука за проширување на систематизација за бр. на ЈО ВО ОЈО СКОПЈЕ […]

Одлука за вкупен број на јавни обвинители по јавни обвинителства во Република Северна МакедонијаОДЛУКА ЗА ВКУПЕН БРОЈ НА ЈО ПО ЈО ВО РМ ОДЛУКА ДОНЕСЕНА НА […]

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија известува дека на ден 17.12.2019 година во 15:00 часот Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски ќе оствари средба […]

На изборите за член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржани на ден 12.12.2019 година, Комисисјата за спроведување на избори објавува дека по […]

На ден 17.12.2019 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесет и втора седница.82-седница

На ден 13.12.2019 година (петок) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесет и прва седница.81-седница

На ден 12.12.2019 година (четврток) ќе се изврши избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија за подрачјето на Вишото јавно обвинителство […]

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга.ОДЛУКА ЗА НАВНАЧУВАЊЕ ВД ОЈО НА ОЈО СТРУГА БЛАГОЈА ДАСКАЛОСКИ -80та седница […]